ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

HongKong


ದೂರವಾಣಿ: 00852-67679912

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 00852-67679912

ವಿಳಾಸ: Rm 31 11F Lee Ka Industrial Building 8 NG Fong Street San Po Kong, KLN, Hong Kong