ಆರ್ಎಫ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ (LNA + ಪಿಎ)

ತಯಾರಕ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಕ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಘಟಕ ಬೆಲೆ ಆದೇಶ
AFEM-S106-TR1G Broadcom Limited FIBER OPTIC TRANSCEIVER 1255
AFEM-8007-SG1 Broadcom Limited IC FRONT END 2426
AFEM-8007-BLK Broadcom Limited IC FRONT END 2866
AFEM-S257-TR1G Broadcom Limited IC FRONT END MODULE WIMAX 44SMD 2190
AFEM-7413-SG1 Broadcom Limited IC FRONT END 769
AFEM-S105-TR1G Broadcom Limited IC FRONT END MOD 5GHZ WIFI 652
AFEM-7413-TR1 Broadcom Limited IC FRONT END 906
AFEM-S105-BLKG Broadcom Limited IC FRONT END MOD 5GHZ WIFI 867
QFEM-S106-TR1G Broadcom Limited MODULE PA 2153
AFEM-S257-BLKG Broadcom Limited IC FRONT END MODULE WIMAX 44SMD 3280
AFEM-S106-BLKG Broadcom Limited FIBER OPTIC TRANSCEIVER 2441
AFEM-8007-TR1 Broadcom Limited IC FRONT END 947